Skip to main content Skip to search

Oferta

PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWYCH

 • Księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Ewidencja pozaksięgowa wspólnot mieszkaniowych
ROZLICZENIA PODATKOWE
 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT – podatek od towarów i usług
 • WHT – podatek u źródła
OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczenia z ZUS
OBSŁUGIWANE PODMIOTY
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne i komandytowe
 • Spółki cywilne
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Wspólnoty mieszkaniowe
Call Now Button